Informujemy, iż Spółka D-TEC S.C. KAZIMIERZ LEPIARCZYK, ROMUALD RYBARZ, TOMASZ WOJACZEK otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt.: Wdrożenie do działalności Spółki nowego produktu - innowacyjnego automatu do cięcia i odizolowania kabli.

Bezpośrednim celem projektu jest komercjalizacja innowacji produktowej, poprzez wdrożenie do bieżącej działalności Spółki nowego produktu – automatu do cięcia i odizolowania kabli wielożyłowych płaskich i jednożyłowych okrągłych. Przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych oraz oprogramowania, które będą wykorzystywane w seryjnej produkcji nowego wyrobu i przyczynią się do dywersyfikacji działalności Spółki. Innowacja polega na opracowaniu przez firmę nowoczesnego, zintegrowanego z linią produkcyjną urządzenia, które można na bieżąco (w trakcie pracy) przeprogramować. Takie rozwiązanie umożliwia zmianę parametrów cięcia i odizolowania żył przewodów elektrycznych bez zatrzymywania urządzenia. Inwestycja przyczyni się przede wszystkim do uruchomienia seryjnej produkcji innowacyjnego urządzenia, które wpłynie na wzrost ogólnych wyników Spółki. Realizacja projektu spowoduje znaczny wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym oraz pozwoli wejść na nowe rynki zbytu.

Realizacja projektu zaowocuje rezultatem jakim będzie produkcja nowych, innowacyjnych automatów do cięcia i odizolowania kabli wielożyłowych płaskich i jednożyłowych okrągłych. Inwestycja pozwoli na różnicowanie działalności Spółki D-TEC i rozszerzenie oferty handlowej. Automat jest urządzeniem, które pozwala w znaczący sposób przyspieszyć proces technologiczny przygotowania kabli elektrycznych do dalszego procesu produkcji.

 

Wartość projektu wynosi: 953 250,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 348 750,00 PLN

 

kn-jB-uo2AyCnIRZ7EdwDbKbZYyG.jpg